Holly ~

From anger to love

De essentie van Holly is de opener van je hart. Wanneer frustratie, boosheid, jaloezie en/of haat je hart beklemmend en donker maken, brengt Holly licht en helpt het je om die emoties los te laten. Universele liefde is de remedie voor "vergiftigde" gevoelens. Laat jezelf veranderen in een warm en vriendelijk persoon, ook al voel je je gekwetst en geïrriteerd.

 

Holly (hulst) wordt vaak gezien als de remedie tegen woede – maar dit is niet noodzakelijk altijd het geval. In het Bach-systeem is woede een secundaire emotie en moeten we de oorzaak nader bekijken. Woede op basis van ongeduld bijvoorbeeld heeft een andere remedie nodig, evenals die woede op basis van gevoelens van persoonlijke oneerlijkheid of onpersoonlijke onrechtvaardigheid, of wanneer er simpelweg verlies van controle is.

 

Holly is eigenlijk de remedie voor zeer negatieve, agressieve gevoelens gericht op anderen – gevoelens zoals boosheid, achterdocht, jaloezie, wrok. Denk bijvoorbeeld maar aan de jaloezie van het eerste kind zodra het tweede geboren is – een veelvoorkomend probleem dat door middel van Holly gemakkelijk op te lossen is. Of misschien ben jij wel iemand die heel gemakkelijk achterdochtig is, terwijl je diep binnenin waarschijnlijk wel beseft dat dat helemaal niet nodig is. Of ben jij vaak jaloers ten gevolge van een allesomvattende vrees om liefde te verliezen? Voel je wel eens leedvermaak als anderen een ongelukje hebben of in een pechsituatie terechtkomen, terwijl je je daar misschien niet zo goed bij voelt omdat je beseft dat het zo niet “hoort”. Toch kan je de oorzaak van die inwendig verstoorde balans niet goed onder woorden brengen, wat maakt dat je het moeilijk hebt met jezelf. De humeurigheid en ontevredenheid die kenmerkend zijn voor personen met een tekort aan Holly-energie kan in sommige gevallen zelfs neigen naar aanvallen van woede en/of drift.

 

Het fundamentele probleem is een gebrek aan liefde en de remedie werkt om onze vrijgevigheid van geest en een openheid naar anderen aan te moedigen. De essentie van Holly is Universele Liefde.

Het gebruik van Holly zal er voor zorgen dat je uit deze negatieve spiraal van gevoelens komt. Je bent bereid om te delen en je wordt algemeen aanzien als onzelfzuchtig, zelfs wanneer je zelf problemen hebt. Je bent niet langer die wantrouwige persoon en je gevoelens van leedvermaak en wraak blijken verdwenen als sneeuw voor de zon! Je wordt gekenmerkt door zachtheid en vertrouwen, je wordt toleranter en leert je hart openen.

 

Tips & guidance ~

  • Zet als eerste de stap en vergeef
  • Tijdelijke uitbarstingen van woede worden in balans gebracht door Holly
  • Breng je liefde in deze wereld
  • Affirmatie: Mijn hart staat open en is vervuld van liefde

 

"Bach Remedies zijn weldadig in actie, en veroorzaken geen verergering of reactie voor hun effect is om positief te stimuleren en innerlijke balans te herstellen."

Holly voor Dieren ~

Holly wordt vaak onterecht aan agressieve paarden of andere dieren gegeven, in die mate dat sommige mensen die dieren behandelen deze remedie liever helemaal niet gebruiken. Het kan geconstateerd zijn als uw dier vooral achterdochtig is tegenover de motieven van mensen of jaloers op een nieuwkomer, maar als er bijvoorbeeld ook angstverschijnselen aanwezig zijn, zou Mimulus of Rock Rose de voorkeur hebben. Paarden zijn prooidieren en mensen zijn roofdieren, dus in de paardenwereld is angst voor mensen veel waarschijnlijker dan haat en wrok.

 

Waar op te letten ~

  • Aanvallen of agressie naar een ander dier, waar de aanvallen lijken te zijn bedoeld om pijn te doen in plaats van te intimideren.
  • Agressieve lichaamstaal en bedreigingen voor anderen (maar alleen als je meer waarschijnlijke oorzaken hebt uitgesloten, zoals angst of spelgedrag).
  • Aanvallen op potentiële rivalen, zoals nieuw verworven dieren.