Energetic Treatments ~

Falada is een energetische praktijk voor natuurlijke ondersteuning en activering van het zelfgenezend vermogen van mens en dier. De energetische behandelingen waarmee Falada werkt zijn holistisch van aard en vallen onder de complementaire geneeswijzen. Dit zijn aanvullende behandelingen en vervangen niet de reguliere geneeskunde! 

 

Complementaire en aanvullende behandelingen zien het individu als geheel (holistisch). Dit wil zeggen dat vooral andere factoren dan de symptomen de behandeling bepalen. Denk hierbij aan (vaste) denkpatronen, leefwijze, stressvolle gebeurtenissen en minder tastbare zaken als energievelden en aura’s. De complementaire geneeskunde streeft naar de behandeling van het individu zelf zoals die is met al zijn gevoelens en emoties en welke helpen het zelfgenezend vermogen te activeren voor verlichting, opruimen van blokkades en het herstellen van innerlijke balans. 

 

Wil je persoonlijk contact met mij voor ondersteuning op natuurlijke en energetische wijze met betrekking tot de Bach Bloesem therapie en/of Access Bars, hands-on behandeling? Neem dan contact met me op.

 

Falada

Falada is niet actief op het gebied van de reguliere geneeskunde. Aanvullende behandelingen zijn geen vervanging van reguliere behandelingen en geneeswijzen!!

Ik val als therapeut onder WKKGZ-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke WKKGZ geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie: https://gatgeschillen.nl/

Ik werk als therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. Voor meer informatie zie: https://gatgeschillen.nl/beroepscode/