• Handmade Art
  • € 50,- shoppen = gratis pakje Wierook
  • Gratis verzending binnen NL vanaf € 75,-

Connection~Treatment ~

De Connectie-sensor is een meetinstrument waarmee subtiele trillingen en energetische velden zijn te registreren, die voor de meeste mensen niet zintuiglijk waarneembaar zijn. De energie om ons heen is dus te testen. Hier zijn geen occulte, bovennatuurlijke of paranormale gaven voor nodig. Dat er minieme elektrische stroompjes over onze huid lopen is bekend (ECG, EEG) en dat magnetische velden storend werken op gevoelige apparatuur en gezondheid is ook bekend.


Met behulp van deze meetmethode zijn er zekere vormen van energie te bepalen, zowel kwantitatief, kwalitatief als de plaats waar deze energie zich bevindt. Nadeel van de meeste energetische meetmethoden is dat de metingen subjectief zijn. Betrouwbaarheid en uitkomsten zijn dus sterk afhankelijk van de persoon die de metingen verricht. Vanuit de behoefte aan een objectiever en tegelijkertijd fijngevoeliger en zuiverder instrument, heeft Eric Laarakker deze Connectie-sensor ontwikkeld, waarmee ik binnen mijn praktijk uitsluitend werk.


De Connectie-sensor gebruik ik in mijn praktijk voor behandeling om eenvoudig en accuraat tekorten, verstoringen, supplementen en de Harmonics frequenties van Den Hoek te testen. Disbalans en energetische verstoringen/blokkades worden gemeten en bij klachten ten gevolge van bijvoorbeeld verkeerde voeding, kan getest worden welke voeding en/of supplementen wel/niet geschikt zijn. Aan de hand van de uitslagen worden de voor jou effectieve en afgestemde supplementen samengesteld voor behandeling. Connection-Treatment door middel van de Connectie-sensor werkt zeer effectief in aanvulling op holistische therapievormen en als aanvulling naast de reguliere geneeswijzen.


De Connectie-sensor is een bio-energetisch meetinstrument. Hiermee wordt bedoeld dat je met de Connectie-sensor de verschillende vormen van energie kunt bepalen – zowel kwantitatief, kwalitatief als de plaats waar deze energie zich bevindt. Dit is te bepalen voor alle soorten en concepten van energie; van chakra’s en Qi (ook geschreven als Chi of Ki) tot de trilling die uitgaat van vaste materie zoals je fysieke organen.


In de diverse literatuur komen verschillende concepten voor over energie, energiestromen (zoals de concepten van Qi en van de Chakra’s) en hun rol betreffende gezondheid en bewustzijn.

Connectie-sensor

"Everything is Energy & Balance is Key"

Wat zijn de Connecties 

Connecties kun je zien als resonantiekanalen, als antennes waarmee we met het diepste wezen in onszelf, met onze karmische informatie en met de kosmos communiceren. Dit gebeurt op bewust maar vooral op onbewust niveau. Iedere Connectie heeft een eigen functie. Iedere Connectie heeft een invloed op de chakra’s en energiestromen van de drie lagen (fysiek, energetisch en spiritueel/persoonlijkheidsniveau).

Je kunt ook zeggen dat de Connecties een verbinding vormen tussen het fysieke (het gemanifesteerde)en het niet fysieke deel (je innerlijke landschap; het niet gemanifesteerde deel).


De Connecties brengen een verbinding tot stand tussen de biochemische, energetische, kosmische en spirituele aspecten van het leven. Bij ziekte en disbalans kan er een wig gedreven worden tussen deze hechte verbinding en kan er een verstorend energieveld ontstaan dat de ziekte voedt.

Tevens kunnen er per Connectie bijbehorende emoties, gemoedstoestanden, gevoeligheden voor bijvoorbeeld voedsel, virussen, schimmels, etc. en fysieke problemen naar voren komen. Connecties staan voor de verbinding met de kern van het wezen.

 

Op het niveau van emoties en gemoedstoestanden (mentaal niveau) werk ik voor de behandeling extra en aanvullend met Bach Bloesem Remedies.

Balans is Sleutel 

Wanneer je als mens of dier veiligheid ervaart, zelfvertrouwen, goed in contact staat met je eigen gevoel, eigenwaarde, innerlijke communicatie, zekerheid en een eigen identiteit, dan sta je op zichzelf en voel je je wezenlijk. Je bent dan als het ware in balans met lichaam, geest en ziel. In balans zijn met lichaam, geest en ziel is essentieel voor een gezond en gelukkig leven. Balans is overal in terug te vinden. In ons, om ons heen, in de natuur, de aarde, het universum, overal. Balans is de sleutel en balans behouden is iets wat we voor onszelf ons hele leven met zorg moeten bewaken. Jezelf hiervan 'bewust worden' of 'zelf-bewustwording' is waar dit proces begint.

 

Wanneer een mens of dier in zijn afhankelijkheid van de mens of van een ander dier deze aspecten niet meer ten opzichte van zichzelf ervaart, dan verliest het zijn eigenwaarde. Hij/zij raakt uit balans! Dit leidt tot verstoringen op emotioneel niveau (dus gedrag), vervolgens op energetisch niveau en tenslotte zelfs op fysiek niveau (het gaat dus door de 3 lagen heen). Hij/zij kan niet meer aangesproken worden op zijn oorspronkelijkheid/kern, omdat hij/zij dan niet meer functioneert vanuit zijn of haar oorsprong, het is niet wat hij of zij behoorde te zijn.


Wanneer je als mens of dier zodanig energetisch verstoord bent geraakt, door wat voor gebeurtenis dan ook, dan is het belangrijk dat wij ons hiervan bewust worden en erkennen dat we ergens in de loop van ons leven en door bepaalde gebeurtenissen uit balans zijn geraakt. Deze “zelfherkenning/bewustwording” is de eerste stap om te beginnen aan dit proces en om ons zelfgenezend-vermogen te activeren.


Bewust worden van ons 'zijn' en onze oorspronkelijke verbinding met de natuur is vandaag de dag steeds meer aan de orde. Veel mensen ondergaan innerlijke transformaties en veranderingen, zijn hoog-sensitief (HSP) en voelen de dingen feilloos aan. Een proces van ontwaken en bewustwording van dat wij allemaal deel uit maken van een groter geheel. Dat wij allemaal verbonden zijn met de Bron en dat een ieder uniek is met eigen levenslessen en levensdoel. Door bij jezelf te komen, jezelf te zijn en jezelf te blijven komt er balans, harmonie en verlichting. Balans is de sleutel en in balans zijn met lichaam, geest en ziel is essentieel voor een gezond en gelukkig leven.


Sta jij aan de vooravond van deze eerste stap en wil je graag meer weten over Connection-Treatment? Voel jij in heel je wezen dat het tijd is voor verandering en ben jij klaar voor je eigen innerlijke proces? Wacht dan niet langer en stuur mij je email waarin je vertelt waarbij je ondersteuning kunt en zou willen gebruiken door middel van deze behandeling.

Falada is niet actief op het gebied van de reguliere geneeskunde en aanvullende behandelingen zijn geen vervanging van reguliere behandelingen en geneeswijzen!!!

Falada